09. MAJ

NIR

NIR Tandklinikker

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Hent mere materiale her: https://hygiejne.ssi.dk/formidling/hent-materiale
Der er udarbejdet retningslinier for Tandklinikker specifikt.
Hent dem her NIR Tandklinikker

Nyheder
  • 09. MAJ
    Danish Healthcare Design har gennem det sidste års tid arbejdet målrettet mod tiltag, som optimerer alle lag i virksomheden..........
  • 09. MAJ
    Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren............
  • 23. JANUAR
    Herunder kan du finde ud af om vi udstiller i nærheden af dig.
Nyheder