09. MAJ

NIR

NIR Tandklinikker

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Hent mere materiale her: https://hygiejne.ssi.dk/formidling/hent-materiale
Der er udarbejdet retningslinier for Tandklinikker specifikt.
Hent dem her NIR Tandklinikker

Nyheder
  • 01. JULI
    Så er sommeren over os igen Vi holder ferielukket fra mandag den 15. juli til fredag den 2. august (begge dage incl.) Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og glæder os til at betjene jer igen efter ferien.
  • 09. MAJ
    Danish Healthcare Design har gennem det sidste års tid arbejdet målrettet mod tiltag, som optimerer alle lag i virksomheden..........
  • 09. MAJ
    Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren............
Nyheder